Tietosuojakäytäntö

 

 

  • §1

 

Sdacademy.pl: n (jäljempänä Verkkosivusto) kautta saatavan verkkosivustossa kerättyjen henkilötietojen ylläpitäjä on Software Development Academy -yhtiö, jonka pääkonttori on Gdynia (81-451), Aleja Zwycięstwa 96/98, NIP: 5842741225, REGON: 361328749 (jäljempänä Järjestelmänvalvoja).

 

  • §2

 

Käyttäjän henkilötiedot on suojattu yksityishenkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/WE kumoamisesta, päivältä 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti.

Järjestelmänvalvoja soveltaa tietoturvatoimenpiteitä tietojen suojaamiseksi katoamiselta, väärinkäytöltä tai luvattomalta muuttamiselta.

Järjestelmänvalvojaa voidaan vaatia toimittamaan tietoja valtuutetuille elimille laillisten pyyntöjen perusteella siinä määrin kuin pyynnöstä käy ilmi.

 

  • §3

 

Järjestelmänvalvoja kerää tietoja tämän Verkkosivuston käytöstä tallentamalla teknisiä tietoja järjestelmälokeihin, kuten verkkosivuston yhteydessä muodostumisen päivämäärän ja IP-osoitteen. Tietoja käytetään vain hallinnollisiin ja tilastollisiin tarkoituksiin, eivätkä ne mahdollista yksittäisten käyttäjien tunnistamista. Automaattisesti kerättyjä tietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 

– Käyttäjien Verkkosivustolla tapahtuvan käyttäytymisen analysointiin;

– kerätä Käyttäjiä koskevia väestötietoja;

– Verkkosivuston sisällön henkilökohtaistamiseen.

 

Käyttäjien henkilötietoja kerätään seuraavissa tapauksissa:

– Käyttäjän ottaessa yhteyttä Järjestelmänvalvojaan sähköpostitse tai

– Käyttäjän kirjautuessa Verkkosivustoon.

 

 

Käyttäjän etukäteen antaman suostumuksen jälkeen Järjestelmänvalvoja voi käsitellä Käyttäjän henkilötietoja kaupallisten tietojen lähettämistä varten annettuun sähköpostiosoitteeseen päivänä 18. heinäkuuta 2002 annetun lain tarkoittamassa merkityksessä. palvelujen tarjoamisesta sähköisin keinoin sekä palvelun tarjoamista varten.

Henkilötietoja, jotka Käyttäjä antaa Järjestelmänvalvojalle, käsitellään:

 

– Järjestelmänvalvojan tarjoamien palvelujen mukauttamiseksi paremmin Käyttäjän tarpeisiin;

– valmistautuakseen Käyttäjälle mahdollisia kurssien, työpaikan, harjoittelun, oppisopimuksen tai muun yhteistyön tarjouksia;

– ilmoittaakseen opiskelun etenemisestä;

– käsitellääkseen Käyttäjän esittämät valitukset tai vastalauseet;

– Verkkosivuston käyttöä koskevien tilastojen luomiseksi, joita käytetään parantamaan Järjestelmänvalvojan tarjoamien palvelujen laatua;

– lähettääkseen markkinointi- ja kaupallisia tietoja (aikaisemmin antaman suostumuksen jälkeen);

– järjestääkseen markkinointia kolmansille osapuolille (aikaisemmin antaman suostumuksen jälkeen).

 

Verkkosivuston käyttö ja tietojen toimittaminen Järjestelmänvalvojalle on täysin vapaaehtoista. Jos Käyttäjä ei toimita henkilökohtaisia tietoja, jos hän haluaa käyttää joitain palveluita, seurauksena saattaa olla, että niitä on mahdotonta tarjota. Järjestelmänvalvoja pyytää aina Käyttäjän henkilökohtaisten tietojen minimimäärää palvelun suorittamiseksi tai Verkkosivuston Käyttäjän kysymykseen vastaamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään tietyn ajan, kunnes Käyttäjä peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelemiseen 3 § kohdassa 3 ilmoitettuihin tarkoituksiin.

 

§4

 

Käyttäjällä on  oikeus milloin tahansa käyttää tietojaan ja oikeus oikaista, poistaa, rajoittaa käsittelyä, siirtää tietoja, esittää niiden käsittelyn, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa vaikuttamatta suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamista.

Yllä olevien oikeuksien käyttämiseksi lähetä viesti asianmukaisella pyynnöllä sähköpostiosoitteeseen [email protected] tai käytä Verkkosivustolla olevia työkaluja, joiden avulla voit ottaa yhteyttä Järjestelmänvalvojaan tai Tietosuojavastaavaan.

 

  • §5

 

Tämä tietosuojakäytäntö koskee vain Verkkosivustoa.

Verkkosivusto voi sisältää linkkejä muille verkkosivustoille. Järjestelmänvalvoja suosittelee, että vieraillessaan muilla sivustoilla Käyttäjä tutustuu niillä sovittuun tietosuojakäytäntö.

Jos Käyttäjällä on kysyttävää, hän voi lähettää kysymyksiä sähköpostiosoitteeseen [email protected].